วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 30 ธ.ค 2552

วันนี้เป้นวันที่นักเรียนสาบชั้นป.3นำของมาฉลองปีใหม่กัน ในช่วงเวลาพักกลางวันของนักเรียนดิฉันก็มีของขวัญมาร่วมกับนักเรียนป.3/3 เมื่อถึงเวลานักเรียนแต่ละห้องมีความสนุกสนานมากเลย บ่ายวันนี้แก้ไขงานให้กับอาจารย์ เดินทางกลับบ้านในเวลา 17.00 น.

วันพุธที่ 25 ธ.ค 2552

วันนีเป้นวันคริสมาร์ท โรงเรียนได้มีกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจะมีการเล่าประวัติของ แซนต้าน้อยกับการที่มี แซนต้ามาแจกขนมน้องๆนักเรียน นักเรียนเข้าห้องเรียนตามปกติ ครูหน่อยนำขนมมาเลี้ยง คณะครูสายชั้น ป.3 และ ป.4 และมีการสอนตามปกติ พักรับประทานอาหารกลางวัน บ่ายเข้าสอน 2 คาบ เดินทางกับบ้านเวลา 16.00 น. เนื่องจากวันนี้จะกลับบ้านที่จอมบึง

วันพุธที่ 23 ธ.ค 2552

เข้าแถวเช้ารับฝังโอวาสจาก ผอ. วันนี้เป็นเวรของดิฉัน จึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าสอนตามปกติ พักรับประทานอาหารกลางวัน บ่ายก็สอนนักเรียน ป.3/7 เรื่องการเคลื่อนที่ของอากาศ และเดินทางกลับบ้านพักเวลา 17.00 น.

วันอังคาร ที่ 22 ธ.ค 2552

เข้าแถวเคารพธงชาติมีการเรียนการสอนตามปกติ ดิฉันพิมงานให้ครูพี่เลี้ยงจนถึงเวลาพักกลางวัน บ่ายก็มานั่งทำงานต่อจากเช้าจนถึงเวลาโรงเรียนเลิกจึงเก็บอุปกรณืและเดินทางกลับบ้าน เวลา 16.00 น.

วันจันทร์ ที่ 21 ธ.ค 2552

คณะครูไปศึกษาดูงานวันวิชาการที่ จ.สระบุรีและลพบุรี ออกเดินทางโดยนั่งรถบัส 3 คัน ในเวลา 05.00 น. เมื่อเดินทางไปถึงก็ชมงานวิชาการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีความสวยงามที่หลากหลายและเวลา 14.00 น. เดินทางไปลพบุรีเพื่อไปชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชมสวนองุ่นได้ทานไอศครีมรสองุ่นอร่อยดี และเวลา 18.00 น. โรงเรียนไทยรัฐ 100 ได้เลี้ยงอาหารเย็นคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช ) เดินทางกลับถึงโรงเรียน เวลา 22.30 น.

วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค 2552

นักเรียนและคณะครูสาย ชั้นป.3 ออกเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือที่ อ.จอมบึง ณ สวนพฤษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางและถ้ำจอมพล เมีกิจกรรมมากมายที่ทำให้นักเรียนนั้นมีความสนุกสนาน เดินทางกลับถึงโรงเรียนในเวลา 15.30 น. นักเรียนและคณะครูแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธ.ค 2552

เข้าแถวเรพธงชาติท่าน รองปัญญาเรียกพบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพูดคุยเรื่องการที่จะไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรี ในวัน จันทร์ที่ 21 ธ.ค 2552 วันนี้อาจารย์พี่เลี้ยงให้ช่วยเดินหนังสือพัสดุ เดินเป็นเวลาครึ่งวัน พักรับประทานอาหารเที่ยง บ่ายเข้าสอนตามตารางสอน คาบที่ 6 ประชุมเพื่อเตรียมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางกลับบ้านพักในเวลา 16.00 น.